• Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon

 

Visum

Dersom man ikke er en norsk borger og ønsker å komme til Norge, må man ha en tillatelse. Denne tillatelsen kalles visum/Schengenvisum. Den som ønsker å komme til Norge må da søke om dette ved den norske utenriksstasjonen, Norsk ambassade eller konsulat, i det landet man bor i, og søknaden din vil bli behandlet ved denne utenriksstasjonen.

Enkelte land har særskilte avtaler med Norge, og personer fra disse landene trenger ikke visum for å reise til Norge. Norge og de fleste andre landene i Norden har undertegnede en avtale som kalles den nordiske passkontrolloverenskomsten. Dette innebærer at personer fra Danmark, Norge, Sverige og Finland ikke er visumpliktige.

I tillegg er det en rekke andre land som er unntatt fra visumplikt. Dette gjelder EU/EØS-land og en rekke andre land som for eksempel USA, Canada, Japan, Sør-Korea, Australia, Chile osv.

Under finner du en liste over ulike formål for visum til Norge:

 • Besøke foreldre eller barn

 • Besøke ektefelle eller samboer

 • Besøke søsteren eller broren din

 • Besøke et annet familiemedlem

 • Besøke kjæresten din

 • Skal på forretningsbesøk

 • Delta på kulturelt arrangement eller organisasjonsbesøk

 • Være turist eller besøke Norge av andre grunner

For å få innvilget visum er det enkelte vilkår som må være oppfylt:

 • Det må betales et søknadsgebyr og søknaden med all tilleggsdokumentasjon må innleveres inn ved nærmeste norske utenriksstasjon i det landet du bor i.

 • Du må ha et pass som er gyldig i minst tre måneder etter at besøket er over. Passet kan ikke være eldre enn 10 år.

 • Du må ha gyldig reiseforsikring.

 • Det må dokumenteres at søkeren har tilstrekkelig med penger for oppholdet i Norge, vanligvis 500 kr pr. dag. Alternativt kan en du kjenner som bor i Norge garantere for søkeren.

 • Du kan ikke ha et innreiseforbud til Norge eller Schengen.

 • Hvis du skal besøke i noen i Norge må du ha en invitasjon fra den du skal besøke.

Ved vurderingen av søknad om visum legges til grunn hvor sannsynlig det er at søker/utlendingen vil reise tilbake til hjemlandet sitt eller landet utlendingen bor i, når besøket er over (returforutsetningene). Myndighetene vil legge vekt på situasjonen i hjemlandet til søker og på søkerens egen situasjon.

Det legges også vekt på søkerens tilknytning til hjemlandet sitt. Eksempelvis eiendom, arbeid, ektefelle eller familiemedlemmer som søkeren forsørger.

Hvis myndighetene vurderer det slik at de mener at det ikke er sannsynlig at du reise tilbake, vil du normalt få avslag på søknaden. Eksempelvis hvis det foreligger stor sannsynlighet om at utlendingen kommer til å søke asyl, vil søknaden bli avslått.

 

Særlig om lengre besøk for foreldre som skal besøke barnet sitt i Norge

Dersom du skal besøke barnet ditt i Norge, har du som forelder også mulighet til å søke om en oppholdstillatelse for foreldre som skal besøke barn inntil ni måneder.

 

Våre advokater bistår med klageskriv dersom søknaden blir avslått. Det gis også bistand til utfylling av søknadsskjema og veiledning til hvilken dokumentasjon som skal vedlegges søknaden.