• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

ADVOKATFIRMAET TVETER OG KLØVFJELL AS

Vi i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har lang og bred erfaring med fremmedrettslige temaer. 

Advokat og partner Trygve Tveter begynte sin første jobb ved

Arbeidskontoret for utlendinger i 1975, samme dag som stortinget innførte innvandringsstopp. Senere arbeidet han ved Statens utlendingskontor i innvandringsavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet og Justisdepartementet. Han var også utsendt utlendingsattaché ved ambassadene i Pakistan og Sri Lanka og arbeidet ved FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Sri Lanka. Etter dette arbeidet han i Utlendingsdirektoratet i ulike lederstillinger i juridisk avdeling frem til 1993.

Advokat Trygve Tveter har drevet advokatpraksis i Oslo siden 1995.

Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforening

Partner/Advokat Trygve Tveter