• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

December 13, 2018

En borger av Irak fikk avslått sin søknad om oppholdsrett som familiemedlem til norsk borger av Utlendingsdirektoratet (UDI). Den norske ektefellen hadde utøvet EØS-rettigheter i Italia og den irakisk...

June 15, 2018

UNE får for andre gang kritikk av Sivilombudsmannen for behandling av ettårsfristen i  familieinnvandringssaker. 

I utgangspunktet gjelder det et underholdskrav i familieinnvandringssaker. Underho...

June 14, 2018

Full seier i sak om familieinnvandring av prinsipiell betydning i UNE.

Saken gjaldt en borger av Syria som var far til et mindreårig barn i Norge. Barnet kom sammen med sin mor og lillebror til Norge s...

June 8, 2018

Vi gratulerer vår klient med innvilgelse av tillatelse som faglært arbeidstaker som skredder


UDI avslo søknad om fornyelse i januar. Advokat Trygve Tveter har bistått klienten med å klage på vedtaket....

May 23, 2018

Advokat Tveter har over flere år bistått en familie fra Afghanistan bestående av mor og fire barn.

Far ble drept i Afghanistan. Som følge av forfølgelse fremmet den eldste datteren søknad om beskyttels...

May 22, 2018

Utlendingsnemnda ("UNE") behandlet den 11.10.2017 ved muntlig behandling søknad om beskyttelse for borger av Vietnam.

Den vietnamesiske borgeren har over tid lagt ut et stort antall videoer på Facebook...

Ved søknad om familieinnvandring for ektefeller og samboere må begge personene være minst 24 år gamle. For å gjøre unntak fra dette kravet må det være åpenbart at samlivet eller ekteskapet er frivilli...

March 5, 2018

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS ved advokatfullmektig Sanan Mahmood har bistått saksøker i sak mot staten ved Utlendingsdirektoratet (UDI) omhandlende EØS-rettslige spørsmål.

Oslo tingrett a...

January 15, 2018

Utlendingsdirektoratets rundskriv RS-2010-061 gir retningslinjer for behandling av erstatningskrav fremmet på grunnlag av alminnelige erstatningsregler.

På bakgrunn Justis- og beredskapsdepartementets...

July 13, 2017

Som et advokatkontor som forholder seg til et betydelig antall utlendingssaker, mener vi det er viktig å peke på enkelte uheldige dominerende negative forhold. Ett av disse er i mange saker svært lang...

Please reload

May 22, 2018

Please reload

Siste innlegg
Utvalgt innlegg

Innvilgelse av oppholdskort

December 13, 2018

1/10
Please reload